Little Big - Go Bananas

Текст песни Little Big - Go Bananas---Припев, Ильич---
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man

---Первый куплет---
Now (Wooh-wooh!)
I like me see you go bananas
(Wooh-wooh!)
I like me see you, go
I’m gonna nuts right now
I’m gonna, I’m gonna fruits right now (Wooh!)
I’m gonna lose my mind
I’m gonna, I’m gonna lose my mind (Wooh!)
Go bananas, be like Banana Man
Go bananas, be like Banana Man
Go bananas, be like Banana Man
Go bananas, be (Wooh-wooh!) like Banana Man

---Переход, Ильич---
Nana-nana-nana na-nana
Nana-nana-nana na-nana
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man
Nana-nana-nana na-nana
Nana-nana-nana na-nana
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man

---Припев, Ильич---
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man

---Мост, Ильич и Соня---
Yah! I’m Banana Man
Banana
Banana
I’m Banana, I’m Banana Man (Banana)
I’m Banana, I’m Banana Man (Banana)
I’m Banana, I’m Banana Man (Banana)
I’m Banana (I’m Banana, I’m Banana Man)

---Припев, Ilich---
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man
Nana-nana-nana na-nana (Ay!)
Nana-nana-nana na-nana (Now!)
Nana-nana-nana na-nana
Yah! I’m banana man